Nhiều đột phá trong phiên bản VICAD 4.0 – Vẽ bình đồ hư hỏng mặt đường

Phiên bản này được tối ưu nhiều tính năng và thay đổi cách trình bày bản vẽ chuyên nghiệp hơn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm mới cho người sử…

Continue Reading