Nhiều đột phá mới trong VICAD 4.0 – Vẽ bình đồ hư hỏng mặt đường và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật

Bình đồ hư hỏng mặt đường và hiện trạng các giải pháp an toàn giao thông (ATGT) đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn hoàn công công trình cũng…

Continue Reading