Bạn biết gì về ROS?

Chào mừng bạn đến bài viết đầu tiên trong chuỗi bài viết về ROS và ứng dụng của nó trong lập trình và chế tạo Robot. Các hướng dẫn và…

Continue Reading