Cài đặt phần mềm LIGGHTS mô phỏng DEM

Cài đặt phần mềm LIGGHTS mô phỏng DEM

Phần mềm LIGGGHTS(R)-PUBLIC là phần mềm mã nguồn mở được sử dụng trong Mô phỏng các bài toán theo Phương pháp Phần tử rời rạc DEM (Discrete Element Method).

Phần mềm LIGGGHTS được phát triển bởi Christoph Kloss, christoph.kloss@dcs-computing.com

Các bước cài đặt LIGGGHTS

1. Cài đặt hệ điều hành Ubuntu ( Phiên bản 18.04 ) hoặc Ubuntu trên nền Window

Nếu bạn muốn cài LIGGGHTS trên hệ điều hành Window, bạn có thể cài đặt SubSystem for Linux theo hướng dẫn theo bài viết tại đây

Sau khi cài đặt Subsystem Linux trên Window, các bạn vào Microsoft Store để cài đặt Ubuntu 18.04.

Ngoài ra, bạn có thể cài trực tiếp Ubuntu 18.04 trên máy ảo vmware

2. Cài đặt thư viện cần thiết

Để cài đặt thư viện này, các bạn nhập câu lệnh sau trên Terminal Command

Cài đặt thư viện soạn thảo

Các thư viện khác

3. Cài đặt OpenMPI

4. LIGGGHTS với thư viện VTK

VTK là một thư viện hỗ trợ đồ họa rất chuyên nghiệp, nổi bật nhất là phần mềm Paraview. Đây là phần mềm đồ họa chuyên nghiệp cho công việc phân tích xử lý kết quả tính toán. Bạn nên nhớ rằng, LIGGGHTS là phần mềm mã nguồn mở và thông số đầu vào được định nghĩa qua file dưới dạng câu lệnh (Text Command). Do đó, bạn không thể tương tác thông qua giao diện người dùng như các phần mềm mô phỏng phổ biến hiện nay (ABAQUS, Midas…)

Để cài đặt LIGGGHTS, các bạn thực hiện các bước nhập câu lệnh sau

Để tiếp tục cài đặt, bạn cần chỉnh sửa Makefile.user trong thư mục LIGGGHTS để cài đặt LIGGGHTS cùng với VTK

USE_VTK is set to “ON”

AUTOINSTALL_VTK = “ON”

Để link đến thư viện LIGGGHTS, bạn vui lòng nhập câu lệnh sau

Sau đó thêm dòng trỏ về đường link của phần mềm LIGGGHTS như sau:

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:~/LIGGGHTS-PUBLIC/lib/vtk/install/lib/

Để kết thúc quá trình này, nhập câu lệnh bên dưới

Để chạy phần mềm LIGGGHTS, bạn nhập trực tiếp câu lệnh như sau

Trong đó:

5. Cài đặt Paraview

Như đã đề cập, Paraview là phần mềm mã nguồn mở hỗ trợ việc xử lý kết quả tính toán. Đây là phần mềm khá hay và rất nhẹ, hỗ trợ hiển thị kết quả mô hình 3D cũng như chuyển động của các hạt trong mô hình DEM rất chuyên nghiệp. Để cài đặt, bạn nhập trực tiếp câu lệnh sau

Lưu ý: Đối với trường hợp bạn đã cài Subsystem Linux trên Window, mình khuyên bạn nên cài Paraview trên Window dưới dạng file *.exe. Bạn có thể cài đặt trực tiếp từ trang chủ của phần mềm Paraview nhưng lưu ý là nên cài đặt phiên bản 5.9.1 (Link tại đây) vì đây là phiên bản tương thích nhất với các kết quả đầu ra của phần mềm LIGGGHTS.

6. Cài đặt phần mềm VLC để mở video

Để mở Video kết quả tính toán được xuất từ phần mềm Paraview, bạn cần cài đặt VLC để mở được video một cách dễ dàng. Bạn nhập trực tiếp câu lệnh như sau

Chúc mừng bạn đã cài đặt thành công LIGGGHTS, nào cùng hưởng thụ thành quả của mình.

Bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng của LIGGGHTS tài liệu bên dưới

Chúc bạn sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống

Thông tin liên lạc: inbox.itec@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *