VIMOD – Dự báo sơ bộ tuổi thọ kết cấu áo đường

VIMOD hỗ trợ dự báo sơ bộ hư hỏng kết cấu áo đường theo thời gian như nứt (crack), hằn lún bánh xe (rutting), cường độ các kết cấu áo…

Continue Reading