Tải phần mềm VILAYER

Khách hàng mới xin tải cài đặt theo các tùy chọn sau

Khách hàng đã cài đặt VILAYER, xin vui lòng tải CẬP NHẬT theo tùy chọn sau

Tạo tài khoản MIỄN PHÍ theo hướng dẫn tại đây

Quý khách hàng có thể sử dụng thông tin tài khoản mặc định để sử dụng mà không cần phải đăng ký tài khoản.
User: inbox.itec@gmail.com, Mật khẩu: bkitec2021

Một số lưu ý

  • Bản cài đặt 64bit32bit có dung lượng khoảng 300 MB đã tích hợp MiKTex hỗ trợ xuất báo cáo PDF.
  • Khi CẬP NHẬT VILAYER, vui lòng gỡ bản cài đặt cũ và chạy file cài đặt mới để cập nhật VILAYER.
  • File lưu có đuôi mở rộng là *.vigeo thay vì *.geo như phiên bản cũ. Phiên bản mới hỗ trợ đọc dữ liệu từ cả file có đuôi mở rộng là *.geo*.vigeo.

Thông tin cập nhật – Phiên bản 1.0.1

  • Hỗ trợ cá nhân hóa dữ liệu vật liệu, người dùng có thể sử dụng lại dữ liệu vật liệu đã khai báo.
  • Thay đổi tên mở rộng của file là *.vigeo để tránh trùng lặp với các phần mềm khác.
  • Sửa lỗi và phát hiện các lỗi ngoại lệ khi người dùng nhập liệu.
  • Sửa lỗi chức năng phát hiện tài khoản đã đăng ký trên hệ thống.

Yêu cầu hệ thống máy tính
Yêu cầu tối thiểu của hệ thống máy tính để chạy được phần mềm như sau
o Hệ điều hành: Window 32bit/64bit hoặc Window 7/XP/ME/NT;
o CPU: Tối thiểu Pentium-133MHz hoặc cao hơn;
o RAM: 1GB hoặc cao hơn;
o Độ phân giải màn hình: Giao diện đồ họa tối thiểu 1024×768 pixels.

Yêu cầu phần mềm bổ trợ
Chức năng xuất báo cáo dưới dạng file pdf của VILAYER cần tích hợp phần mềm tạo định dạng LaTEX. Gói cài đặt của VILAYER có hai tùy chọn tích hợp sẵn bộ cài LaTEX và không tích hợp. Nếu người sử dụng đã cài VILAYER với tùy chọn KHÔNG tích hợp LaTEX thì cần cài đặt thủ công phần mềm MiKteX 2.9.

Phần mềm VILAYER có một số chức năng như sau:
 Tính toán ứng suất, biến dạng và chuyển vị theo các phương của các lớp vật liệu áo đường;
 Tính toán ứng suất, biến dạng và chuyển vị tại các điểm tính toán do người dùng định nghĩa tọa độ;
 Tính toán ứng suất, biến dạng và chuyển vị của các mặt phẳng theo độ sâu do người dùng định nghĩa;
 Xuất báo cáo sang Word, PDF với LaTEX, dữ liệu bảng biểu sang Excel.
Các thông số đầu vào của phần mềm VILAYER là
 Thông số vật liệu bao gồm : Mô đun đàn hồi, hệ số poisson, chiều dày của lớp vật liệu;
 Thông số tải trọng: Tải trọng tính toán, bán kính phân bố của tải trọng;
 Điểm tính toán được định nghĩa theo tọa độ không gian 2D là X, Y;
Các chức năng hỗ trợ xuất báo cáo tính toán
 Chức năng biểu đồ contour, đường thể hiện contour, nhãn hiển thị các vị trí có giá trị Max – Min;
 Kết quả thể hiện dạng bảng tính có thể xuất trực tiếp sang Excel, PDF và WORD

Chat Zalo