Giới thiệu phần mềm VIMOD

Chào mừng các bạn đến với trang thông tin về phần mềm VIMOD

Phần mềm VIMOD Gen 1.0 có tên Tiếng Việt đầy đủ là “Phần mềm tính toán Mô-đun đàn hồi của các lớp vật liệu Áo đường mềm dựa trên thuật toán Di truyền”.

Phần mềm có các chức năng như sau:
o Đọc và phân tích dữ liệu file của thiết bị Dynatest FWD (*F25);
o Phân tích và vẽ biểu đồ các dữ liệu thí nghiệm từ hiện trường tại từng trạm đo như: chuyển vị tại các mặt cắt (vị trí cảm biến), biểu đồ tải trọng, biểu đồ “chậu võng” chuyển vị (Bowl) của tất cả các mặt cắt;
o Chức năng tùy chọn tính toán cho các trạm đo cần thiết và có thể xem các biểu đồ liên quan của các trạm đo đã chọn;
o Chức năng tính toán chiều sâu đến lớp đất cứng (Depth to Bedrock) của các trạm đo đã lựa chọn;
o Chức năng dự báo tuổi thọ của đường như “hằn lún bánh xe (Rutting)”, “nứt mặt đường (Cracking)” từ dữ liệu thí nghiệm đo nhằm có cơ sở để lựa chọn hợp lý trạm đo cần thiết cho việc tính toán;
o Chức năng dự báo tuổi thọ đường sẽ cung cấp các biểu đồ dự báo trong tương lai và các biểu đồ liên quan như điều kiện kết cấu, nhiệt độ không khí, nhiệt độ mặt đường, nhiệt độ kết cấu áo đường của các trạm đo đã lựa chọn;
o Chức năng tính toán ngược Mô-đun đàn hồi E của kết cấu áo đường trên cơ sở thuật toán Gen;
o Chức năng tính toán thủ công để có thể điều chỉnh các thông số đầu vào cũng như hiệu chỉnh kết quả đo phù hợp với từng trạm đo;
o Chức năng hiệu chỉnh Mô-đun đàn hồi theo nhiệt độ mặt đường hoặc nhiệt độ tính toán theo chiều sâu;
o Chức năng dự báo nhiệt độ mặt đường và Mô-đun đàn hồi các tháng trong năm dựa trên nhiệt độ không khí của địa phương theo Quy chuẩn Việt Nam;
o Ngoài ra, người dùng có thể tự định nghĩa kiểu dữ liệu đầu vào, kết quả tính toán có thể lưu dưới dạng file riêng của phần mềm cho các phiên làm việc tiếp theo;

Mời các bạn xem VIDEO giới thiệu về chương trình VIMOD

Yêu cầu hệ thống máy tính
Yêu cầu tối thiểu của hệ thống máy tính để chạy được phần mềm như sau
o Hệ điều hành: Window 32bit/64bit hoặc Window 7/XP/ME/NT;
o CPU: Tối thiểu Pentium-133MHz hoặc cao hơn;
o RAM: 1GB hoặc cao hơn;
o Độ phân giải màn hình: Giao diện đồ họa tối thiểu 1024×768 pixels.
Cài đặt phần mềm
Phần mềm được đóng gói dưới dạng file *.exe. Người dùng chỉ cần mở file cài đặt và cài đặt phần mềm như các phần mềm thông dụng khác.
Trong quá trình cài đặt, phần mềm sẽ cài đặt các thư viện hỗ trợ và sẽ tự động thêm các file mẫu, file demo tính toán để người dùng có thể tham khảo. Để sử dụng các file này, người dùng có thể vào thư mục “C:/Program Files (86x)/BK-ITEC/VIMOD/ File demo”. Thư mục “File demo” sẽ chứa các file mẫu, file F25 để người dùng tham khảo.

Thông tin liên hệ

Email: inbox.itec@gmail.com

Trân trọng cảm ơn !