Tải phần mềm VIMOD

Mời các bạn click vào nút bên dưới để tải miễn phí phần mềm VIMOD

Thông tin hỗ trợ: inbox.itec@gmail.com

Yêu cầu hệ thống máy tính
Yêu cầu tối thiểu của hệ thống máy tính để chạy được phần mềm như sau
o Hệ điều hành: Window 32bit/64bit hoặc Window 7/XP/ME/NT;
o CPU: Tối thiểu Pentium-133MHz hoặc cao hơn;
o RAM: 1GB hoặc cao hơn;
o Độ phân giải màn hình: Giao diện đồ họa tối thiểu 1024×768 pixels.