Lê Đình Việthttps://ledinhviet.name.vn

Leader

Lê Đình Việt                                  

Email: viet.xd.bkdn@gmail.com

Education:

Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ (postdoc) tại Viện Công nghệ Quốc gia Kumoh (KIT)

Tiến sĩ chuyên ngành Cơ học địa hình (Terramechanics Engineering) tại Trường Đại học Pai Chai, Hàn Quốc (2019-2023)
Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng Đường sắt Trường Đại học Pai Chai, Hàn Quốc (2017-2019)

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu đường) (2009-2014) và Kỹ sư Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án (Chương trình thứ 2) (2009 – 2015) tại Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam.

Field of expertise:

 • Xử lý ảnh và Trí tuệ nhân tạo: Thị giác máy tính (Computer vision), Pattern Recognition, Artificial Neural Network.
 • Phát triển phần mềm Autonomous Robot, Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), Path following;
 • Phát triển các thuật toán tìm kiếm tối ưu: Thuật toán Di truyền, Thuật toán Tìm kiếm Trọng Trường, Thuật toán Tối ưu Tuyến Tính, Thuật toán Tìm kiếm Đàn Kiến..
 • Tính toán ứng suất, biến dạng kết cấu áo đường;
 • Tính toán ngược Mô-đun đàn hồi các lớp vật liệu áo đường;
 • Phát triển các hệ thống i-OT: Quan trắc lún nhiều lớp (Mutiple Depth Deflectometers), Quan trắc lún bằng GPS với độ chính xác cao;
 • Các bài toán mô phỏng: Ground-penetrating radar (GPR), Impact Echo Testing…
Hoàng Duy Phương

Member

Hoàng Duy Phương                                  

Email: hdphuonggtvt94@gmail.com
Education:

Master in Infrastructure Engineering Program

Vietnam Japan University (7/2020)

Title: “Analytical and numerical analyses on stiffness enhancement of ground improved by
head- enlarged CDM columns

Advisor: Dr. Nguyen Tien Dung

Bachelor of Transport Construction Engineering in Civil Engineering

University of Transport and Communication (2012-2017)

Field of expertise:

 • Soft ground improvement by an improved CDM column.
 • An evaluation of bearing capacity of ground improved by head-enlarged CDM
  column under shallow footing
 • A comparative study on the horizontal coefficient of consolidation (Cr) obtained Lab tests
 • Bearing capacity and settlement of single piles/pile groups

.