Lê Đình Việthttps://ledinhviet.name.vn

Leader

Lê Đình Việt                                  

Email: viet.xd.bkdn@gmail.com

Education:

Ph.D. candidate in Geotechnical Engineering at Paichai University, South Korea (2019 – now)

Master in Civil and Railroad Engineering
Paichai University, South Korea (9/2019)

Bachelor of Economic of Construction and Project Manager Engineering
University of Danang – University of Science and Technology (2009-2015)

Bachelor of Bridge and Road Construction Engineering
University of Danang – University of Science and Technology (2009-2014)

Field of expertise:

 • Xử lý ảnh và Trí tuệ nhân tạo: Thị giác máy tính (Computer vision), Pattern Recognition, Artificial Neural Network.
 • Phát triển phần mềm Autonomous Robot, Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), Path following;
 • Phát triển các thuật toán tìm kiếm tối ưu: Thuật toán Di truyền, Thuật toán Tìm kiếm Trọng Trường, Thuật toán Tối ưu Tuyến Tính, Thuật toán Tìm kiếm Đàn Kiến..
 • Tính toán ứng suất, biến dạng kết cấu áo đường;
 • Tính toán ngược Mô-đun đàn hồi các lớp vật liệu áo đường;
 • Phát triển các hệ thống i-OT: Quan trắc lún nhiều lớp (Mutiple Depth Deflectometers), Quan trắc lún bằng GPS với độ chính xác cao;
 • Các bài toán mô phỏng: Ground-penetrating radar (GPR), Impact Echo Testing…
Hoàng Duy Phương

Member

Hoàng Duy Phương                                  

Email: hdphuonggtvt94@gmail.com
Education:

Master in Infrastructure Engineering Program

Vietnam Japan University (7/2020)

Title: “Analytical and numerical analyses on stiffness enhancement of ground improved by
head- enlarged CDM columns

Advisor: Dr. Nguyen Tien Dung

Bachelor of Transport Construction Engineering in Civil Engineering

University of Transport and Communication (2012-2017)

Field of expertise:

 • Soft ground improvement by an improved CDM column.
 • An evaluation of bearing capacity of ground improved by head-enlarged CDM
  column under shallow footing
 • A comparative study on the horizontal coefficient of consolidation (Cr) obtained Lab tests
 • Bearing capacity and settlement of single piles/pile groups

.

Chat Zalo