Bạn biết gì về ROS?

Chào mừng bạn đến bài viết đầu tiên trong chuỗi bài viết về ROS và ứng dụng của nó trong…