VIMOD – Dự báo sơ bộ tuổi thọ kết cấu áo đường

VIMOD hỗ trợ dự báo sơ bộ hư hỏng kết cấu áo đường theo thời gian như nứt (crack), hằn…