Xác định khả năng phục vụ của kết cấu áo đường cũ từ giá trị Mô-đun đàn hồi chung các lớp vật liệu.

Đối với kết cấu đường cũ, sức chịu tải của kết cấu áo đường là một trong những chỉ tiêu…