Xác định khả năng phục vụ của kết cấu áo đường cũ từ giá trị Mô-đun đàn hồi chung các lớp vật liệu.

Xác định khả năng phục vụ của kết cấu áo đường cũ từ giá trị Mô-đun đàn hồi chung các lớp vật liệu.

Đối với kết cấu đường cũ, sức chịu tải của kết cấu áo đường là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá trạng thái làm việc của kết cấu. Bên cạnh đó, việc đánh giá khả năng phục vụ của kết cấu áo đường với lưu lượng xe hiện tại cũng là một vấn đề cần quan tâm. Từ đó, đơn vị tư vấn có thể đề xuất giải pháp nâng cấp và cải tạo kết cấu áo đường cũ một cách hợp lý.

Theo TCN211-06, Mô-đun đàn hồi yêu cầu của kết cấu áo đường được tra theo bảng 3.4 đến 3.5 tại mục 3.4.3. Vậy nếu chúng ta có giá trị Mô-đun đàn hồi chung của kết cấu áo đường thì khả năng phục vụ của kết cấu sẽ đáp ứng được bao nhiêu trục xe tính toán tại thời điểm hiện tại và trong tương lai. Trong bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu một hàm tính toán ngược lưu lượng xe dựa trên tham số Mô-đun đàn hồi chung của kết cấu áo đường, tải trọng tính toán và loại kết cấu áo đường, đây là một hàm tính toán trong bộ phần mềm VIADM211 chạy trên nền Excel.

Ứng dụng VIADM211 được phát triển dưới dạng add-in chạy trên nền Excel nhằm hỗ trợ kỹ sư tính toán kết cấu áo đường mềm theo TCN 211-06. Add-in này bao gồm tất cả các hàm đã được số hóa dưới dạng bảng số nên các kỹ sư có thể thực hiện các bước tính toán một cách tự động hóa với độ chính xác cao. Các bạn có thể xem tải file cài đặt Add-in và tài liệu hướng dẫn theo các nút sau

Chương trình VIADM211 cung cấp một hàm giúp người dùng có thể tính toán ngược lưu lượng xe dựa trên tham số Mô-đun đàn hồi chung của kết cấu. Cú pháp của hàm cụ thể là

Cú pháp: TraLuuLuongFromEyc(V1,V2,V3)

Trong đó:

V1: là giá trị mô đun đàn hồi chung của các lớp vật liệu áo đường.
V2: là số nguyên với các lựa chọn một trong 3 trường hợp sau tương ứng với từng loại mặt đường. V2=1 đối với kết cấu áo đường cấp cao A1, V2=2 đối với kết cấu áo đường cấp cao A2 và V2=3 đối với kết cấu áo đường cấp thấp B1.
V3: là số nguyên với hai lựa chọn 10 hoặc 12. V3=10 đối với cấp tải trọng 10 tấn, V3=12 đối với cấp tải trọng 12 tấn.
Hàm trả về là giá trị lưu lượng xe (xe/ngày đêm/làn) dựa trên các tham số đầu vào nêu trên. Dữ liệu tính toán được nội suy từ bảng 3.4 mục 3.4.3 theo 22TCN211-06.

Như vậy, kết quả tính toán của hàm tính này có thể giúp kỹ sư có thể đánh giá được khả năng phục vụ của kết cấu áo đường hiện tại nhằm có cơ sở trong việc đề xuất phương án nâng cấp và cải tạo kết cấu đường.

Hy vọng hàm tính toán này sẽ hữu ích và một công cụ tham khảo trong việc tính toán và thiết kế kết cấu áo đường.

Mọi chi tiết liên hệ inbox.itec@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *