Tự động nạp chương trình VICAD vào AUTOCAD

Tự động nạp chương trình VICAD vào AUTOCAD

Thông thường, VICAD được load thủ công vào Autocad khi người sử dụng muốn sử dụng chương trình. Trong bài viết này, tác giả sẽ hướng dẫn phương pháp nạp tự động VICAD vào Autocad.

Bước 1: Xác định thư mục theo đường dẫn sau

Trong đó xx là phiên bản Autocad, ví dụ Autocad 2022 thì đường dẫn có dạng như sau:

Bước 2: Tìm và mở file acad20xxdoc.lsp ( trong đó xx là phiên bản Autocad, ví dụ acad2022doc.lsp). Nếu không có file này thì sử dụng phần mềm Notepad và tạo ra file có tên như vậy.

Bước 3: Thêm nội dung sau vào file acad20xxdoc.lsp:

Bước 4: Lưu lại file acad20xxdoc.lsp

Bước 5: Như vậy, khi bạn mở file Autocad thì chương trình VICAD sẽ tự động nạp vào Autocad mà bạn không cần phải sử dụng lệnh NETLOAD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *