Tiêu chuẩn cơ sở thiết kế và thi công mặt đường

Tiêu chuẩn cơ sở thiết kế và thi công mặt đường

Trong tháng 5 vừa qua, Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam đã công bố 5 tiêu chuẩn cơ sở trong công tác thiết kế và thi công kết cấu áo đường. Để thuận tiện cho quý đồng nghiệp trong việc cập nhật các tiêu chuẩn cơ sở này. BKSIMOTEC xin được giới thiệu danh mục các TCCS như sau

  • TCCS 37:2022/TCĐBVN – Áo Đường Mềm – Yêu cầu và chỉ dẫn Thiết kế theo chỉ số kết cấu (SN);
  • TCCS 38:2022/TCĐBVN – Áo Đường Mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế;
  • TCCS 39:2022/TCĐBVN – Thiết kế mặt đường Bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông;
  • TCCS 40:2022/TCĐBVN – Thi công và Nghiệm thu mặt đường Bê tông xi măng trong xây dựng Công trình Giao thông.

Các bạn có thể download các tiêu chuẩn trên trong thư mục file cài đặt của ứng dụng Tính toán kết cấu áo đường VIADM-Excel. Phiên bản mới của VIADM đã có thể tải trực tiếp theo nút bên dưới

Mô tả sản phẩm

  • Hệ điều hành Window
  • Hỗ trợ Excel 2010 trở lên
  • Tự động thêm vào Menu của Excel sau khi cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

NHẤN NÚT LIKE VÀ SHARE BÊN DƯỚI ĐỂ CHIA SẺ ĐẾN CÁC BẠN BÈ ĐỒNG NGHIỆP QUAN TÂM

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết

Thông tin liên hệ inbox.itec@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *