VITSD – Phần mềm Quản lý dữ liệu hạ tầng kỹ thuật giao thông

VITSD – Phần mềm Quản lý dữ liệu hạ tầng kỹ thuật giao thông

Công tác quản lý hạ tầng đường bộ và đảm bảo an toàn giao thông đang trở thành một ưu tiên hàng đầu trong các nhiệm vụ thường niên của các đơn vị quản lý đường bộ. Nhằm mục tiêu ứng dụng tự động hóa trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đường bộ cho các đơn vị quản lý đường bộ, chúng tôi tự hào giới thiệu Phần Mềm VITSD – một bộ công cụ tiên tiến được thiết kế để hỗ trợ việc quản lý dữ liệu tài sản đường và giám sát hành lang an toàn giao thông một cách hiệu quả.

Video giới thiệu Phần mềm quản lý dữ liệu tài sản đường và theo dõi vi phạm hành lang giao thông

Phần mềm VITSD là bộ phần mềm hỗ trợ việc quản lý dữ liệu tài sản đường và vi phạm hành lang an toàn giao thông. Phần mềm VITSD bao gồm hai chương trình độc lập. Chương trình quản lý dữ liệu VITSD-Data và Chương trình vẽ bình đồ duỗi thẳng VITSD-CAD. Chương trình VITSD-Data có nhiệm vụ truy xuất, phân tích dữ liệu thành các lý trình km độc lập, dữ liệu này được sử dụng cho chương trình VITSD-CAD. Chương trình VITSD-CAD chạy trên môi trường autocad và hỗ trợ người dùng vẽ bình đồ duỗi thẳng theo dõi hạ tầng đường bộ và bình đồ duỗi thẳng theo dõi vi phạm hành lang giao thông.

VITSD-Data: Mạng Lưới Dữ Liệu Thông Minh

Chương trình quản lý dữ liệu VITSD-Data là trái tim của hệ thống, với khả năng truy xuất và phân tích dữ liệu đa dạng từ các nguồn khác nhau. Từ thông tin về tình trạng đường, các yếu tố nguy cơ đến các vấn đề liên quan đến vi phạm hành lang an toàn giao thông, VITSD-Data biến các dữ liệu này thành các lý trình km độc lập, cung cấp cái nhìn toàn diện và chi tiết cho các quyết định chiến lược và tác động cụ thể.

Hình 1: Giao diện chương trình quản lý dữ liệu tài sản đường và theo dõi vi phạm hành lang (VITSD-Data)

VITSD-CAD: Đồ Họa Tinh Tế, Quản Lý Chính Xác

Chương trình vẽ bình đồ duỗi thẳng VITSD-CAD là cánh tay phải của hệ thống, mang lại khả năng hiển thị dữ liệu một cách trực quan và dễ dàng. Với tích hợp vào môi trường AutoCAD, VITSD-CAD không chỉ hỗ trợ người dùng trong việc vẽ bản đồ hạ tầng đường bộ một cách chính xác và chi tiết mà còn cho phép quản lý và giám sát vi phạm hành lang giao thông một cách linh hoạt và hiệu quả.

Hình 2: Giao diện chương trình vẽ bình đồ tài sản đường và theo dõi vi phạm hành lang VITSD-Cad

Hình 3: Bình đồ duỗi thẳng tài sản đường tạo tự động bởi chương trình VITSD-Cad

Hình 4: Bình đồ duỗi thẳng theo dõi vi phạm hành lang giao thông tạo tự động bởi chương trình VITSD-Cad

Trải nghiệm Tiện Ích Của Sự Kết Hợp

Bằng việc kết hợp sức mạnh của VITSD-Data và VITSD-CAD, người dùng có thể trải nghiệm một quy trình làm việc mạch lạc và toàn diện, từ thu thập dữ liệu cho đến phân tích, thiết kế và giám sát. Với tính linh hoạt và độ tin cậy, phần mềm VITSD hứa hẹn sẽ là một đối tác đáng tin cậy trong việc nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng và an toàn giao thông.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp đồng hành trong cuộc hành trình của mình, hãy đặt niềm tin vào VITSD – vì chúng tôi không chỉ là phần mềm, mà còn là sự đồng hành đáng tin cậy trên mọi con đường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *