VIADM211 – Tính toán kết cấu áo đường mềm theo TCN211-06

VIADM211 – Tính toán kết cấu áo đường mềm theo TCN211-06

Ứng dụng VIADM211 được phát triển chạy trên nền Excel nhằm giúp kỹ sư thiết kế thiết lập các hàm tính toán trong bảng tính sẵn có của mình. VIADM211 được phát triển dưới dạng một Add-in với các hàm đã được số hóa từ các dữ liệu bảng tính, toán đồ trong Tiêu chuẩn 22TCN-211 06.

Add-in này bao gồm tất cả các hàm đã được số hóa dưới dạng bảng số nên các kỹ sư có thể thực hiện các bước tính toán một cách tự động hóa với độ chính xác cao. Trong phiên bản này, có hai hình thức tương tác đó là: “Gọi hàm trong các Cell” và ” Tự động thực thi hàm với một click chuột”.

Video giới thiệu

VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT’

Xin chân thành cảm ơn, Mọi góp ý xin để lại bình luận bên dưới

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ tác giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *