Tài liệu hướng dẫn sử dụng VICAD 3.5 – Vẽ bình đồ hư hỏng mặt đường

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VICAD 3.5 – Vẽ bình đồ hư hỏng mặt đường

Chương trình VICAD 3.5 – Vẽ bình đồ duỗi thẳng hư hỏng mặt đường là một công cụ Add-in chạy trên nền Autocad hỗ trợ công tác vẽ bình đồ hư hỏng mặt đường nhằm thiết lập hồ sơ hiện trạng của công trình phục vụ các dự án sửa chữa, nâng cấp và cải tạo công trình cầu đường. Trong thời gian qua, sản phẩm VICAD 3.5 đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của quý khách hàng và các doanh nghiệp tư vấn thiết kế. Nhằm tổng hợp chi tiết các video hướng dẫn sử dụng VICAD 3.5, tác giả xin được trình bày một số video cụ thể như sau:

  1. Bài số 1 – Thiết lập môi trường làm việc VICAD 3.5 bao gồm các nội dung Hướng dẫn thiết lập tỷ lệ bản vẽ, chiều cao của các đối tượng Text mô tả các hạng mục công trình cầu đường, các tham số minh họa vạch sơn đường.

2. Bài số 2 – Khởi tạo bình đồ tuyến mô tả các chức năng vẽ bình đồ tuyến đường, bình đồ công trình cầu và bình đồ công trình thoát nước

3. Bài số 3 – Vẽ biển báo, vạch sơn kẻ đường và cọc lý trình mô tả các chức năng vẽ biển báo tự động, vạch sơn kẻ đường các loại, các chức năng cắm cọc H, cọc lý trình KM.

4. Bài số 4 – Vẽ bình đồ rảnh dọc, tôn sóng và hành lang vi phạm an toàn giao thông mô tả các chức năng vẽ tự động rảnh dọc, bình đồ tôn sóng và các vị trí vi phạm an toàn giao thông

5. Bài số 5- Vẽ bình đồ hư hỏng mặt đường mô tả các chức năng lựa chọn kiểu hatch vật liệu với từng loại hư hỏng mặt đường, tự động vẽ bình đồ hư hỏng mặt đường.

Kính mời quý khách hàng quan tâm đăng ký sử dụng chương trình VICAD 3.5 với các chức năng chính:

1. Bình đồ tuyến với lý trình tự động, tùy chỉnh tỷ lệ bản vẽ theo các phương.

2. Bình đồ công trình cầu, công trình thoát nước.

3. Tự động cắm biển báo an toàn giao thông.

4. Bình đồ cắm cọc Km, cọc H tự động với khoảng cách giữa các cọc theo số liệu khảo sát.

5. Bình đồ tự động các loại vạch sơn kẻ đường.

6. Bình đồ tự động rảnh dọc thoát nước.

7. Bình đồ tôn sóng, dải phân cách lan can mềm.

8. Bình đồ hành lang vi phạm an toàn giao thông.

9. Tùy chọn và vẽ tự động các loại hư hỏng mặt đường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *