VICAD-H2MD Vẽ bình đồ hư hỏng mặt đường và các giải pháp ATGT

VICAD-H2MD Vẽ bình đồ hư hỏng mặt đường và các giải pháp ATGT

Bình đồ hư hỏng mặt đường và hiện trạng các giải pháp an toàn giao thông (ATGT) đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn hoàn công công trình cũng như giai đoạn bảo trì, sửa chữa công trình. Việc tiến hành thu thập số liệu từ thực địa thường được thực hiện qua các bước

 1. Đo lý trình thực tế bằng xe đo chuyên dụng.
 2. Chụp hình ghi lại lý trình, vị trí, tình trạng mặt đường, vạch sơn và các giải pháp ATGT.
 3. Thống kê, cập nhật vào bảng biểu và lập biểu mẫu báo cáo.
Hình 1. Biểu mẫu thông kê dữ liệu tuyến đường

Như vậy, các dữ liệu hiện trường sẽ được thống kê trong bảng dữ liệu Excel và là cơ sở dữ liệu chính cho việc triển khai bình đồ hư hỏng mặt đường. Trên cơ sở dữ liệu này, tác giả đã triển khai phát triển một ứng dụng chạy trên nền Autocad nhằm giúp kỹ sư thiết kế có thể thực hiện việc vẽ bình đồ duỗi thẳng một cách nhanh chóng nhất. Thông qua bài viết này, tác giả xin được trân trọng giới thiệu “VICAD-H2MĐ Vẽ bình đồ duỗi thẳng hư hỏng mặt đường và các giải pháp ATGT” với các chức năng chính sau:

 1. Bình đồ tuyến với lý trình tự động
 2. Bình đồ công trình cầu, công trình thoát nước
 3. Tự động cắm biển báo an toàn giao thông
 4. Bình đồ cắm cọc Km, cọc Lý trình, cọc H
 5. Bình đồ vạch sơn với các lý trình do người sử dụng quy định ( Có thể vẽ theo các yêu cầu bên trái, bên phải, tim đường, đối xứng hay không đối xứng)
 6. Bình đồ Rãnh dọc thoát nước
 7. Hành lang vi phạm an toàn giao thông, bình đồ tôn sóng lan can mềm
 8. Tùy chọn loại hư hỏng đường và vẽ tự động bình đồ duỗi thẳng hư hỏng đường
 9. Tùy chọn riêng:
 • Cắm biển báo theo lý trình, theo lề đường phải trái tim đường hoặc pick điểm bất kỳ
 • Kẻ vạch sơn theo lý trình hoặc pick điểm bất kỳ
 • Vẽ rãnh dọc, tôn sóng lan can theo lý trình hoặc pick điểm bất kỳ

Ứng dụng được phát triển trên hai phiên bản AUTOCAD phổ biến nhất là Autocad 2012 và Autocad 2020. Kính mời quý khách tải cài đặt và sử dụng sản phẩm theo hai tùy chọn sau

 • Video giới thiệu và hướng dẫn cho Autocad 2012

Video giới thiệu và hướng dẫn cho Autocad 2020

Vui lòng liên hệ email inbox.itec@gmail.com để biết thêm chi tiết hoặc nhắn tin trực tiếp cho chúng tôi với biểu tượng Messenger đang hiển thị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *