Tiện ích Vẽ Tự động Biểu Đồ Vật Liệu Đồ án Tổ chức thi công dân dụng

Tiện ích Vẽ Tự động Biểu Đồ Vật Liệu Đồ án Tổ chức thi công dân dụng

Biểu đồ Vật liệu đồ án tổ chức thi công dân dụng là một trong những nhiệm vụ khá vất vả khi các bạn sinh viên cần phải tính toán lượng vật liệu tiêu thụ hàng ngày và thiết kế kế hoạch vận chuyển vật liệu để cung ứng đủ theo yêu cầu tiến độ thi công.

Nhiệm vụ biểu đồ Vật liệu Đồ án Tổ chức thi công cho mỗi loại vật liệu gồm có

  1. Đường tiêu thụ hàng ngày.
  2. Đường tích lũy vật liệu theo ngày.
  3. Đường kế hoạch vận chuyển vật liệu.
  4. Đường kế hoạch vận chuyển thực tế theo năng suất tổ đội xe máy.
  5. Đường dự trữ vật liệu theo ngày.

Nắm bắt được khó khăn đó, nhóm tác giả đã phát triển Tool hỗ trợ vẽ nhanh trong Autocad. Để sử dụng sản phẩm, các bạn có thể download theo các tùy chọn sau:

CHÚ Ý:

  • Các phiên bản được debug theo nền tảng AUTOCAD tương ứng nên để đạt hiệu suất cao khuyến cáo các bạn sử dụng đúng phiên bản AUTOCAD.
  • Đối với Ứng dụng cho Autocad 2012, các bạn có thể sử dụng trên Autocad 2010-2011.
  • Đối với Ứng dụng cho Autocad 2020, các bạn có thể sử dụng trên Autocad 2018-2019.

Video hướng dẫn sử dụng tại đây với phiên bản trên nền Autocad 2012

Video hướng dẫn sử dụng với phiên bản trên nền Autocad 2020

Email: inbox.itec@gmail.com

Chat Zalo