VIMOD- Phân tích dữ liệu thí nghiệm FWD

VIMOD- Phân tích dữ liệu thí nghiệm FWD

Phần mềm VIMOD hỗ trợ phân tích dữ liệu thí nghiệm FWD từ hiện trường hoặc dữ liệu do người dùng xây dựng trên Excel và lưu dưới định dạng csv

  1. Dữ liệu thí nghiệm Dynatest FWD

Để đọc dữ liệu thí nghiệm đo, người sử dụng click nút chức năng và chọn vị trí file thí nghiệm trong máy tính của mình. Phần mềm hỗ trợ định dạng file từ máy Dynatest F25 (.F25), ngoài ra người dùng có thể chuẩn bị dữ liệu đầu vào theo file mẫu do phần mềm quy định với đuôi mở rộng là (.csv), định dạng này có thể mở và soạn thảo trên phần mềm Microsoft Excel.

Kiểu file hỗ trợ là *.F25, *.csv và *.dat, trong đó F25 là file dữ liệu từ thiết bị FWD Dynatest F25, file *.csv có thể được nhập liệu trên phần mềm Microsoft Excel, file *.dat có thể được tạo bằng phần mềm Notepad. Người dùng có thể tham khảo cấu trúc quy định của hai file *.csv và *.dat trong thư mục File mẫu của phần mềm.
Sau khi chọn file dữ liệu, người dùng chọn nút Open để mở dữ liệu. Trình đơn yêu cầu thiết lập đơn vị sẽ hiển thị như hình dưới, trong đó cột Input Parameters là thiết lập đơn vị của file dữ liệu và cột System Unit là đơn vị của mô hình trong phần mềm.

Biểu đồ chuyển vị từ thí nghiệm FWD các trạm đo

2. Thông số nhiệt độ vị trí địa lý

Dữ liệu nhiệt độ vị trí địa lý rất quan trọng trong việc hiệu chỉnh giá trị Mô-đun đàn hồi tính toán của các lớp vật liệu áo đường mềm, dự báo nhiệt độ bê tông nhựa theo độ sâu, dự báo mô-đun đàn hồi của các lớp vật liệu các tháng trong năm.
Phần mềm hiện tích hợp 2 bộ cơ sở dữ liệu nhiệt độ không khí trên toàn lãnh thổ Việt Nam
o Dữ liệu không khí theo Quy chuẩn xây dựng QCVN 02:2009/BXD;
o Dữ liệu nhiệt độ không khí trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019, nguồn dữ liệu được lấy từ dự án MERRA2 (Modern-Era Retrospective Analysis for Reasearch and Application) được tài trợ bởi Cơ quan Hàng Không Vũ Trụ Hoa Kỳ (National Aeronautics and Space Administration – viết tắt là NASA).
Dữ liệu không khí theo Quy chuẩn xây dựng QCVN 02:2009/BXD được chia theo từng trạm đo, mỗi trạm đo chỉ bao gồm 12 tháng với 3 mức giá trị cao (Max), trung bình (Average) và thấp (Minimun). Trong khi đó, nguồn dữ liệu của MERRA2 phong phú hơn và người sử dụng có thể kiểm tra và định vị chi tiết tọa độ thí nghiệm, phần mềm sẽ tự động truy xuất dữ liệu với vị trí tọa độ tương ứng từ cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn giá trị trong năm thí nghiệm hoặc giá trị trung bình trong một giai đoạn tùy chọn theo yêu cầu sử dụng cụ thể.

Người sử dụng cần lưu ý một số chức năng:
o Kiểu dữ liệu nhiệt độ ở tùy chọn “Type of temperature” với 3 mức độ: cao nhất (Max), trung bình (Average) và thấp nhất (Min).
o Tùy chọn cơ sở dữ liệu “Database option” với 2 tùy chọn: dữ liệu MERRA2-NASA và người dùng định nghĩa “User-defined”.
o Dữ liệu tích hợp trong phần mềm chỉ hỗ trợ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Với các địa điểm ngoài lãnh thổ Việt Nam, người dùng cần chọn “User-defined” và tự nhập liệu các dữ liệu liên quan bao gồm: Vị trí (Location), Nhiệt độ ngày trước thí nghiệm (Previous day’s air Temp.), Nhiệt độ ngày thí nghiệm (Tested day’s air Temp.), Nhiệt độ các tháng trong năm. Ngoài ra, người dùng có thể liên hệ với tác giả để cập nhật dữ liệu MERRA2-NASA cho quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam vào phần mềm.
Để sử dụng dữ liệu nhiệt độ không khí theo Quy chuẩn Xây dựng QC02:2009, người dùng chọn nút VN code, trình đơn sẽ hiển thị yêu cầu người dùng lựa chọn địa danh của trạm quan trắc thời tiết gần địa điểm thí nghiệm.

Bản đồ dữ liệu Nhiệt độ không khí vị trí thí nghiệm FWD từ cơ sở dữ liệu MERRA2-NASA

Sau khi định vị vị trí thí nghiệm, phần mềm sẽ hiển vị trí tọa độ thí nghiệm, nhiệt độ của ngày thí nghiệm và nhiệt độ ngày trước đó sẽ hiển thị ở hai ô tương ứng là “Tested Date” và “Previous Date”.
Với tùy chọn “Option” bao gồm “Real data” và “Average” có ý nghĩa như sau:
o Real data: Dữ liệu nhiệt độ các tháng sẽ lấy theo năm tại thời điểm thí nghiệm. Nếu năm hiện tại (ví dụ năm hiện tại là năm 2020) chưa thống kê và cập nhật thì phần mềm sẽ lấy dữ liệu năm trước đó (tức là năm 2019).
o Average: Khi chọn tùy chọn này, người dùng có thể thiết lập giá trị nhiệt độ trung bình các tháng trong năm theo giai đoạn tùy chọn. Ví dụ như người dùng chọn giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015, giá trị nhiệt độ các tháng trong năm sẽ được tự động tính toán theo phương pháp trung bình cộng.
Sau khi hoàn thành các dữ liệu và đóng trình đơn này, dữ liệu sẽ được cập nhật trong trình đơn trước đó như hình bên dưới, người sử dụng có thể xem biểu đồ, giá trị và có thể hiệu chỉnh giá trị cho phù hợp trong bảng dữ liệu.

Dữ liệu/ biểu đồ nhiệt độ không khí các tháng tại vị trí thí nghiệm FWD

3. Lựa chọn trạm đo tính toán

Phần mềm VIMOD hỗ trợ người sử dụng lựa chọn trạm đo tính toán cần thiết. Với chức năng này người sử dụng cần khai báo chiều dày của lớp Bê tông nhựa (AC), sau đó phần mềm sẽ tính toán chiều sâu tới lớp đất cứng và sẽ hiển thị tất cả các dữ liệu thí nghiệm FWD từng trạm đo dưới dạng bảng (table)

Bảng tổng hợp và cột tùy chọn “Trạm đo tính toán”

Người sử dụng có thể bỏ chọn ô cuối cùng bằng Nút chức năng Non-Select hoặc chọn tất cả bằng nút chức năng “Select All”. Để lựa chọn Trạm đo tính toán, người sử dụng có thể click bằng cách chọn Ô vuông ở cột “Select”.
Sau khi lựa chọn các Trạm đo tính toán, người sử dụng có thể hiển thị các kết quả chuyển vị tại các vị trí Cảm biến, tải trọng hay Chiều sâu tới lớp đất cứng (Depth to Bedrock) của các Trạm đo đã lựa chọn.

Biểu đồ chuyển vị của từng cảm biến tại từng Trạm đo

Mời các bạn quan tâm tải miễn phí chương trình VIMOD

Email: inbox.itec@gmail.com

Trân trọng cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *