Bình đồ sạt lở taluy và tắc rãnh thoát nước

Mùa mưa bão sắp về, các kỹ sư cầu đường đang phải chạy nước rút để sớm triển khai thi công các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai…

Continue Reading