Fix Lỗi Broken Cập Nhật Hệ điều hành Ubuntu

Fix Lỗi Broken Cập Nhật Hệ điều hành Ubuntu

Trong quá trình sử dụng Ubuntu, lỗi broken khi cập nhật là vấn đề thường hay gặp và người sử dụng có hai lựa chọn: bỏ qua việc cập nhật và cài lại hệ điều hành Ubuntu. Đối với lập trình viên làm việc với ROS trên Ubuntu, việc cập nhật Ubuntu đóng vai trò quan trọng khi cài đặt các gói thư viện và là thao tác thường xuyên. Để xử lý lỗi này, bài viết này sẽ chia sẻ một số thao tác đơn giản và hiệu quả nhằm khắc phục lỗi broken khi bạn cố gắng cập nhật Ubuntu OS.

Thông báo lỗi cập nhật sẽ có dạng như sau khi bạn nhập câu lệnh sudo apt update hoặc sudo apt-get update trên Terminal.

Để khắc phục lỗi trên, bạn có thể chạy các câu lệnh lần lượt như sau.

Cuối cùng, bạn cần khởi động lại hệ thống bằng câu lệnh sau

Sau khi mình làm theo các bước trên, lỗi broken không xuất hiện khi mình sử dụng lệnh cập nhật sudo apt update hoặc sudo apt-get update trên Terminal. Phương pháp này có thể sẽ KHÔNG sẽ hiệu quả cho mọi trường hợp tuy nhiên đây là phương pháp mà mình đã áp dụng khi xảy ra lỗi broken update.
Nếu bạn có bất kỳ phương pháp nào hay hơn, vui lòng có thể chia sẻ trong phần bình luận.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết.
Mọi thông tin vui lòng liên lạc qua email inbox.itec@gmai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *